Nabídka právních služeb


Našim klientům poskytujeme mimo jiné:

 • odborné právní poradenství, včetně odborných stanovisek a posudků
 • zastoupení před soudy, v rozhodčím řízení, civilním řízení, trestním řízení a před orgány státní správy
 • tvorbu a odbornou kontrolu všech druhů smluv
 • zakládání, změny, převody a likvidace obchodních společností
 • vymáhání finančních pohledávek, návrhy a zastupování v exekučním řízení
 • zastoupení před Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a Českým telekomunikačním úřadem
 • poradenství v oblasti IT, telekomunikací a sociálních sítí
 • advokátní úschovu listin a finančních prostředků, převody majetku a nemovitostí
 • rozhodčí činnost
 • Pokud potřebujete

  komplexní služby, odborné zastoupení nebo konzultaci v oblasti občanského, obchodního, pracovního, správního nebo i trestního práva,

  zde jste SPRÁVNĚ.