Mgr. Mojmír Náplava – profesní životopis


Vzdělání:

1995 - 2000 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, státní magisterská zkouška

2003 Česká advokátní komora - advokátní zkouška

Profesní zkušenosti:

9/2000 - 7/2001 Advokátní kancelář JUDr. Josef Bělohlávek a JUDr. Richard Sysel

8/2001 -  10/2002 Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

10/2002 - 12/2003 Advokátní kancelář JUDr. Dany Chomátové

1/2004 -  dosud samostatný advokát