Ceník služeb


Výši odměny za právní služby sjednáváme s klienty individuálně dle právní složitosti a časové náročnosti dané věci.

Některé běžné úkony účtujeme paušální taxou, např.:

Popis služby Cena
vytvoření kupní nebo budoucí kupní smlouvy na nemovitosti (dům,byt,pozemek) 5 000 Kč
s návrhem na vklad do katastru nemovitostí 6 000 Kč
(+ 2.000,- Kč správní poplatek)
a se smlouvou o úschově (úschovou peněz u advokáta) 10 000 Kč
revize kupní nebo budoucí kupní smlouvy na nemovitosti 4 000 Kč
revize rezervační smlouvy na nemovitosti 2 500 Kč
vytvoření smlouvy o dílo na stavbu nebo rekonstrukci nemovitosti od 6 000 Kč
revize smlouvy o dílo na stavbu nebo rekonstrukci nemovitosti od 5 000 Kč
vytvoření kupní smlouvy na movité věci (např. automobil) od 2 500 Kč
revize kupní smlouvy na movité věci (např. automobil) od 2 000 Kč
sepis návrhu na určení výchovy a výživy nezl. dětí po rozvodu 2 000 Kč
sepis návrhu na rozvod manželství 3 000 Kč
sepis dohody o vypořádání spoluvlastnictví nebo společného jmění od 4 000 Kč
založení společnosti s ručením omezeným včetně poplatků 16 000 Kč

Nebo je též možné domluvit si hodinovou taxu 1.500,- Kč, eventuelně účtování právních služeb podle advokátního tarifu.

V případě vymáhání finančních pohledávek je možné se také domluvit na provizi z vymožené částky (v rozsahu 10 – 20 %, dle konkrétního ohodnocení dané pohledávky a bonity dlužníka). Klient tak do vymáhání svých pohledávek ve většině případů investuje pouze soudní poplatky ve výši 5% z jistiny těchto pohledávek.