paragraph

Nabídka právních služeb


Našim klientům poskytujeme mimo jiné:


odborné právní poradenství, včetně odborných stanovisek a posudků


zastoupení před soudy, v rozhodčím řízení, civilním řízení, trestním řízení a před orgány státní správy


tvorbu a odbornou kontrolu všech druhů smluv


zakládání, změny, převody a likvidace obchodních společností


vymáhání finančních pohledávek, návrhy a zastupování v exekučním řízení


zastoupení před Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a Českým telekomunikačním úřadem


poradenství v oblasti IT, telekomunikací a sociálních sítí


advokátní úschovu listin a finančních prostředků, převody majetku a nemovitostí


rozhodčí činnost

Pokud potřebujete


komplexní služby, odborné zastoupení nebo konzultaci v oblasti občanského, obchodního, pracovního, správního nebo i trestního práva,

zde jste SPRÁVNĚ.