paragraph

Mgr. Mojmír Náplava – profesní životopis


Vzdělání:


1995 - 2000 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, státní magisterská zkouška


2003 Česká advokátní komora - advokátní zkouška

Profesní zkušenosti:


9/2000 - 7/2001 Advokátní kancelář JUDr. Josef Bělohlávek a JUDr. Richard Sysel


8/2001 -  10/2002 Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


10/2002 - 12/2003 Advokátní kancelář JUDr. Dany Chomátové


1/2004 -  dosud samostatný advokát