paragraph

Ceník


Výši odměny za právní služby sjednáváme s klienty individuálně dle právní složitosti a časové náročnosti dané věci.


Některé běžné úkony účtujeme paušální taxou, např.:

Popis služby Cena
vytvoření kupní nebo budoucí kupní smlouvy na nemovitosti 4.000,- Kč

s návrhem na vklad do katastru nemovitostí 5.000,- Kč (+ 1.000,- Kč správní poplatek)

a se smlouvou o úschově (úschovou peněz u advokáta) 8.000,- Kč

revize kupní nebo budoucí kupní smlouvy na nemovitosti 3.000,- Kč

revize rezervační smlouvy na nemovitosti 1.500,- Kč

vytvoření smlouvy o dílo na stavbu nebo rekonstrukci nemovitosti 5.000,- Kč

revize smlouvy o dílo na stavbu nebo rekonstrukci nemovitosti 4.000,- Kč

vytvoření kupní smlouvy na movité věci (např. automobil) 2.000,- Kč

revize kupní smlouvy na movité věci (např. automobil) 1.000,- Kč

sepis návrhu na určení výchovy a výživy nezl. dětí po rozvodu 2.000,- Kč

sepis návrhu na rozvod manželství 2.000,- Kč

sepis dohody o vypořádání spoluvlastnictví nebo společného jmění 4.000,- Kč

založení společnosti s ručením omezeným včetně poplatků 16.000,- Kč

Nebo je též možné domluvit si hodinovou taxu 1.500,- Kč, eventuelně účtování právních služeb podle advokátního tarifu.


V případě vymáhání finančních pohledávek je možné se také domluvit na provizi z vymožené částky (v rozsahu 10 – 20 %, dle konkrétního ohodnocení dané pohledávky a bonity dlužníka). Klient tak do vymáhání svých pohledávek ve většině případů investuje pouze soudní poplatky ve výši 5% z jistiny těchto pohledávek.


* Veškeré částky odměn jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.